[Reverse proxy] – Sử dụng NGINX như một Load Balancer

Sử dụng NGINX như một Load BalancerBài viết này xin đề cập tới Nginx Load balancing1. Thế nào Load BalancingLoad Balancing hay còn gọi là Cân bằng tải ?? một kỹ thuật thường được sử dụng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, băng thông, giảm độ trễ, và tăng cường khả năng chịu lỗi.Khi chúng … Continue reading [Reverse proxy] – Sử dụng NGINX như một Load Balancer

Advertisements

[WiFi] – Wireless Gateway Antamedia

Source: http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=31819Quản lý kết nối Internet không dây với Wireless Gateway AntamediaI. GIỚI THIỆU:Hiện nay các điểm truy cập Internet Wi-Fi (Wireless Fidelity) (hay còn gọi là hotspot) xuất hiện ngày càng nhiều, chỉ cần một máy tính Laptop được tích hợp Card mạng Wireless, bạn có thể truy cập Internet ở những nơi có … Continue reading [WiFi] – Wireless Gateway Antamedia

[Reverse proxy] – HAProxy vs Nginx

HAProxy vs Nginx: Lựa chọn Load Balancer cho Production Jan 23rd, 2017 15:02:58 253 2 01. Giới thiệuCân Bằng Tải là việc phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa hai hay nhiều các máy chủ có cùng chức năng trong cùng một hệ thống. Bằng cách đó, sẽ giúp cho hệ thống giảm thiểu tối đa tình … Continue reading [Reverse proxy] – HAProxy vs Nginx

[pfSense] – Install and configure Snort in pfSense

Snort is well-known open source IDS/IPS which is integrated with several firewall distributions such as IPfire, Endian and PfSense. In this tutorial, our focus is installation, configuration of snort and  rules on PfSense firewall. Snort needs packet filter (pf) firewall to provide IPS feature which is also available in this distribution.InstallationAll software's of Pfsense firewall … Continue reading [pfSense] – Install and configure Snort in pfSense

[Firewall] – Install and configure IPFire firewall

IPFire is an open source firewall distribution. It can be used as a firewall, a proxy server or a VPN gateway.It has following features. Easily configurable Support true random generator High availability Hardware accelerator for cryptography algorithm (AES-NI) IPFire is forked from IPCop and Endian firewall distro's. Installation and basic configuration of firewall is given … Continue reading [Firewall] – Install and configure IPFire firewall

[Linux] – FreeRadius on Centos

Install FreeRADIUS and Daloradius on CentOS 7 and RHEL 7Prerequisites:Install httpd server# yum -y update# yum groupinstall "Development Tools" -y# yum -y install httpd httpd-develStart and enable httpd server# systemctl enable httpd# systemctl start httpdInstalling and Configuring MariaDBWe’ll install and configure MariaDB 10, using steps below:Add MariaDB official repo content to CentOS 7 system # … Continue reading [Linux] – FreeRadius on Centos

[Firewall] – IPTables

[Network] TÌM HIỂU VỀ IPTABLESI. GIỚI THIỆU VỀ IPTABLESIptables là Firewall được cấu hình và hoạt động trên nền Console rất nhỏ và tiện dụng, Iptables do Netfilter Organiztion viết ra để tăng tính năng bảo mật trên hệ thống Linux.Iptables cung cấp các tính năng sau:Tích hợp tốt với kernel của Linux.Có khả năng … Continue reading [Firewall] – IPTables