[Virtualization] – Cài đặt và cấu hình ảo hóa với Hyper-V của Microsoft

Trong bài trước tôi đã giới thiệu với các ban về công nghệ ảo hóa hiện nay.Bài này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn về công nghệ ảo hóa của Microsoft: Hyper-V Virtualization<>

Advertisements

[Virtualization] – Giới thiệu về công nghệ ảo hóa

Ngày nay công nghệ ảo hóa được áp dụng rất phổ biến trong các doanh nghiệp.Do nhu cầu tài nguyên về máy chủ ngày càng tăng, nếu cứ đầu tư phần cứng server thì chi phí sẽ tăng lên rất cao: Chi phí mua phần cứng, bảo trì, thuê chỗ đặt,...Nhưng với công nghệ ảo … Continue reading [Virtualization] – Giới thiệu về công nghệ ảo hóa

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình ESXI services.

 2.       Login. After install vsphere client, you can log in this server to manage your VMs (Create, Edit or Delete,..) Server Address is 10.84.1.245 3.       Manage. a.       How to create new VM. Right click on Resource pool or Host, then select New VM

Advertisements