Hướng dẫn cấu hình nhận Gmail bằng Microsoft Outlook.

Ngày nay, việc sử dụng Email trong công việc đã trở lên rất phổ biến, có 2 phương thức để truy cập Mailbox của bạn, đó là: Web mail và thông qua ứng dụng Client mail.Bài này tôi xin hướng dẫn các bạn cách đồng bộ email từ server về máy tính của bạn sử … Continue reading Hướng dẫn cấu hình nhận Gmail bằng Microsoft Outlook.