[Reverse proxy] – Sử dụng NGINX như một Load Balancer

Sử dụng NGINX như một Load BalancerBài viết này xin đề cập tới Nginx Load balancing1. Thế nào Load BalancingLoad Balancing hay còn gọi là Cân bằng tải ?? một kỹ thuật thường được sử dụng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, băng thông, giảm độ trễ, và tăng cường khả năng chịu lỗi.Khi chúng … Continue reading [Reverse proxy] – Sử dụng NGINX như một Load Balancer

Advertisements

[Reverse proxy] – HAProxy vs Nginx

HAProxy vs Nginx: Lựa chọn Load Balancer cho Production Jan 23rd, 2017 15:02:58 253 2 01. Giới thiệuCân Bằng Tải là việc phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa hai hay nhiều các máy chủ có cùng chức năng trong cùng một hệ thống. Bằng cách đó, sẽ giúp cho hệ thống giảm thiểu tối đa tình … Continue reading [Reverse proxy] – HAProxy vs Nginx

[Linux] – FreeRadius on Centos

Install FreeRADIUS and Daloradius on CentOS 7 and RHEL 7Prerequisites:Install httpd server# yum -y update# yum groupinstall "Development Tools" -y# yum -y install httpd httpd-develStart and enable httpd server# systemctl enable httpd# systemctl start httpdInstalling and Configuring MariaDBWe’ll install and configure MariaDB 10, using steps below:Add MariaDB official repo content to CentOS 7 system # … Continue reading [Linux] – FreeRadius on Centos