How To Install and Use Memcache on Ubuntu 14.04

How To Install and Use Memcache on Ubuntu 14.04 PostedMay 1, 2014 288.8kviews CACHING SERVER OPTIMIZATION MYSQL PHP UBUNTU Introduction As your websites grow and see an increase in traffic, one of the components that shows stress the fastest is the backend database. If your database is not distributed and configured to handle high loads, … Continue reading How To Install and Use Memcache on Ubuntu 14.04

Advertisements

Summary LINUX COMMANDS LINE

LINUX COMMANDS LINE A – Z Xin giới thiệu với các các câu lệnh trong linux thường dùng bao gồm dành cho debian, ubuntu, centos, redhat Linux Commands Line A – Z   A     Command Description # alias hh=’history’ set an alias for a command – hh = history # apropos …keyword display a list of … Continue reading Summary LINUX COMMANDS LINE

[Reverse proxy] – Sử dụng NGINX như một Load Balancer

Sử dụng NGINX như một Load BalancerBài viết này xin đề cập tới Nginx Load balancing1. Thế nào Load BalancingLoad Balancing hay còn gọi là Cân bằng tải ?? một kỹ thuật thường được sử dụng để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, băng thông, giảm độ trễ, và tăng cường khả năng chịu lỗi.Khi chúng … Continue reading [Reverse proxy] – Sử dụng NGINX như một Load Balancer

[Reverse proxy] – HAProxy and keepalive

HAProxy and keepalive1. Reverse proxy là gìReverse proxy là một loại proxy server trung gian giữa một máy chủ và các clients gởi tới các yêu cầu. Nó kiểm soát yêu cầu của các clients, nếu hợp lệ, sẽ luân chuyển đến các servers thích ứng.2. Load balancingCân bằng tải là một giải pháp chung … Continue reading [Reverse proxy] – HAProxy and keepalive

[Reverse proxy] – HAProxy vs Nginx

HAProxy vs Nginx: Lựa chọn Load Balancer cho Production Jan 23rd, 2017 15:02:58 253 2 01. Giới thiệuCân Bằng Tải là việc phân bố đồng đều lưu lượng truy cập giữa hai hay nhiều các máy chủ có cùng chức năng trong cùng một hệ thống. Bằng cách đó, sẽ giúp cho hệ thống giảm thiểu tối đa tình … Continue reading [Reverse proxy] – HAProxy vs Nginx

[Linux] – FreeRadius on Centos

Install FreeRADIUS and Daloradius on CentOS 7 and RHEL 7Prerequisites:Install httpd server# yum -y update# yum groupinstall "Development Tools" -y# yum -y install httpd httpd-develStart and enable httpd server# systemctl enable httpd# systemctl start httpdInstalling and Configuring MariaDBWe’ll install and configure MariaDB 10, using steps below:Add MariaDB official repo content to CentOS 7 system # … Continue reading [Linux] – FreeRadius on Centos