Sự khác biệt giữa 2 giao thức POP và iMAP

Sự khác biệt giữa 2 giao thức POP và iMAP

Như tôi đã giới thiệu trong bài trước, chúng ta có 2 phương thức để đồng bộ webmail với máy tính thông qua Outlook. Nhưng ta nên chọn phương thức nào là phù hợp nhất, và sự khác nhau giữa 2 phương thức này là gì.
Bày này tôi xin phân tích dựa theo bảng dưới đây:

POP3
IMAP
– Tải toàn bộ nội dung email xuống máy tính. Nên thời gian để load email ban đầu là khá lâu.
  • Ban đầu chỉ tải phần Header của email, khi người dùng click vào email nào, thì outlook mới tiến hành load nội dung email đó về máy. 
Sau khi tải email xong, chúng ta có thể đọc email mà không cần kết nối tới Internet.
  • Cần kết nối Internet để có thể đọc email.
Moi thao tác trong outlook sẽ không ảnh hưởng gì tới Web mail. Ví dụ khi bạn xóa email, thì trên webmail vẫn còn email đó, do dữ liệu chỉ đồng bộ 1 chiều.
  • Mọi thao tác trên outlook đều được đồng bộ với web mail.
Phù hơp khi bạn muốn làm việc trong điều kiện cần check lại nội dung email mà ko cần Internet
  • Phương thức này phù hợp khi bạn cần sự đồng bộ dữ liệu, và cũng khá an bảo mật.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s