[Virtualization] – Cài đặt và cấu hình ảo hóa với Hyper-V của Microsoft

Trong bài trước tôi đã giới thiệu với các ban về công nghệ ảo hóa hiện nay.
Bài này tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn về công nghệ ảo hóa của Microsoft: Hyper-V Virtualization
<>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s