Tưng bước cấu hình sharepoint 2007

Nhu cầu team work trong các cơ quan ngày càng cao, vậy làm thế nào để các thành viên trong team có thể chia sẻ và cập nhật thông tin nhóm một cách nhanh chóng, và thuận tiện? SharePoint service là một lựa chọn hoàn hảo.

SharePoint là một sản phẩm của Microsoft, tạo ra với chức năng là một Portal Communicate, chia sẻ thông tin tức thì, phù hợp cho làm việc theo nhóm.
Hiện nay có nhiều version khác nhau, version mới hơn sẽ yêu cầu cấu hình phần cứng mạnh hơn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn tưng bước cài đặt và cấu hình SharePoint 2007.

1. Cài đặt.
2. Cấu hình.
2.1 Tạo site mới – Sharepoint Space
– Đăng nhập vào trang quản trị của SharePoint. có dạng: http://<&gt;:30631/default
– Chọn Application Management.
– Chọn Create ỏ extend web application.
– Nhập thông tin các trường: Host, port,… cho sharepoint

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s